Про бібліотеку

Бібліотека Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – це інформаційна база навчальної та наукової діяльності науково-педагогічних працівників, сучасний інформаційно-бібліотечний центр інституту. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні цифрові ресурси, як власні так і світового інформаційного простору.

Бібліотека забезпечує науково–інформаційний супровід фахових потреб педагогічних кадрів області, всебічно сприяє підвищенню їх професійного, освітнього та культурного рівня.

Наша книгозбірня, історія якої налічує вже понад півсотні років, є транслятором з покоління в покоління документального культурного надбання суспільства.

Протягом своєї 75-літньої історії неодноразово змінював назву і структуру, але завжди в структурі інституту особливе місце займала бібліотека.

Сьогодні бібліотека виступає як експерт в інформаційному освітньому просторі.

Фонд бібліотеки становить майже 40 тисяч примірників наукової, навчально–методичної, навчальної літератури, 100 фахових періодичних видань, видання інституту, стародруків до 200 назв. Інформаційні ресурси бібліотеки формуються відповідно до фахових інформаційних потреб користувачів, серед яких науковці, працівники освітніх установ, слухачі курсів, студентів, бібліотечних працівників. Значну частину фонду складає література з питань розвитку української та світової педагогічної науки, освіти, менеджменту і маркетингу в освіті, нових педагогічних технологій та інноваційних підходів до професійної підготовки педагогічних кадрів, науково–методичною літературою на допомогу вчителям –предметникам, матеріалами про педагогів новаторів, документами з питань бібліотекознавства та бібліографознавства, фаховими періодичними виданнями.

Бібліотека виконує функцію обласного науково–методичного центру для бібліотек загальноосвітніх, професійно–технічних закладів освіти. Для забезпечення інформаційної діяльності на сучасному рівні бібліотека має 5 комп'ютерів підключених до мережі Інтернет, копіювальну техніку, інтерактивну дошку, яка допомагає урізноманітнити заняття.