Видання МОІППО

Повнотекстова база МОІППО

Шуляр В. І. Планувальна діяльність суб’єктів літературної освіти Нової української школи: особливості конструювання співпраці / практико- орієнтована монографія у 3-х частинах. - 1-ша частина. - Миколаїв ОІППО, 2022.-278 с.

У першій частині автором розкрито особливості конструювання програмно-тематичного комплексу вивчення курсу літератури. Методичне підгрунтя представлено з урахуванням вимог Державного стандарту базової середньої освіти та низки модельних програм освітньої галузі/компонента «Література». Друга частина - колективна праця з учителями-філологами - власне Програмно-тематичний комплекс у моделях. Частина 2 розрахована на 1- ше півріччя. Авторський колектив планує підготувати й на 2-ге півріччя.

Запропоновані матеріали допоможуть практикам вибудувати співпрацю з учнями-читачами, озброїтися методичними основами конструювання плану­вальної діяльності в системі літературної освіти. Напрацьованим можуть скористатися науковці, методисти, студенти.

Планувальна діяльність суб’єктів літературної освіти Нової української школи (програмно-тематичний комплекс вивчення курсу української літератури, 5 клас) / заг. ред., наук, керівн., автор комплексу Василь Шуляр // практико-орієнтована монографія. - 2-га частина. - Миколаїв ОІППО, 2022. - 168 с.

У другій частині автором розкрито особливості конструювання програмно-тематичного комплексу вивчення курсу української літератури. Методичне підґрунтя представлено з урахуванням вимог Державного стандарту базової середньої освіти та низки модельних програм освітньої галузі/компонента «Література» (модельна програма за ред. Таміли Яценко). Друга частина - колективна праця з учителями-філологами - власне Програмно-тематичний комплекс у моделях. Частина 2 розрахована на 1-ше півріччя. Авторський колектив планує підготувати й на 2-ге півріччя.

Запропоновані матеріали допоможуть практикам вибудувати співпрацю з учнями-читачами, озброїтися методичними основами конструювання планувальної діяльності в системі літературної освіти. Напрацьованим можуть скористатися науковці, методисти, студенти. 

Планувальна діяльність суб’єктів літературної освіти Нової української школи (програмно-тематичний комплекс вивчення курсу зарубіжної літератури, 5 клас) / заг. ред., наук, керівн., автор комплексу Василь Шуляр // практико-орієнтована монографія. - 3-я частина. - Миколаїв ОІППО, 2022. - 142 с.

У третій частині розкрито особливості конструювання програмно-тематичного комплексу вивчення курсу зарубіжної літератури. Методичне підґрунтя представлено з урахуванням вимог Державного стандарту базової середньої освіти та низки модельних програм освітньої галузі/компонента «Література» (модельна програма за ред. Ольги Ніколенко). Друга частина — колективна праця з учителями-філологами - власне Програмно-тематичний комплекс у моделях. Частина 2 розрахована на 1-ше півріччя. Авторський колектив планує підготувати й на 2-ге півріччя.

Запропоновані матеріали допоможуть практикам вибудувати співпрацю з учнями-читачами, озброїтися методичними основами конструювання планувальної діяльності в системі літературної освіти. Напрацьованим можуть скористатися науковці, методисти, студенти.

Репозитарій навчальних текстів Миколаївського інституту підвищення кваліфікації (далі – Репозитарій) – це електронний архів, у якому зберігаються наукові тексти викладачів інституту, слухачів курсів та українських науковців, які бажають опублікувати свої праці в нашому електронному архіві

   Вересень 2022 № 1(92)

ЗМІСТ

Вересень 2022 № 2(93)

ЗМІСТ

Вереснь 2022 № 3(94)

ЗМІСТ